Lukavac

Lukavac je grad i općina u Bosni i Hercegovini.

U administrativnom smislu Lukavac pripada Tuzlanskom kantonu Federacije BiH. 

Opština obuhvata slijedeće Mjesne zajednice, i to: Babice, Berkovica, Bikodže, Bistarac Gornji, Bistarac Donji, Bokavići, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja, Devetak, Gnojnica, Huskići, Hrvati, Jaruške, Krtova I, Krtova II, Kruševica, Lukavac Mjesto, Lukavac Grad, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Panjik, Poljice Donje, Poljice Gornje, Prokosovići, Puračić, Sižje, Smoluća, Stupari, Šikulje-Prline, Tabaci, Tumare, Turija.

Opština je nadležna za neposredno obavljanje poslova lokalne samouprave utvrđenih ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Kandidati iz grada Lukavac