1. Srđan Amidžić

Pođen je 26. decembra 1980. godine. Osnovnu  i srednju školu završio u Banjaluci, kao i Ekonomski fakultet. Dodiplomski studij završio 2004. godine na banjalučkom Ekonomskom fakultetu. Izabran je u zvanje asistenta na Ekonomskom fakultetu 2005. godine, a višeg asistenta 2010. godine. Za docenta izabran 2012. godine.

Objavio osam naučnih i stručnih radova.

Pohađao  postdiplomske  studije  na  Ekonomskom  fakultetu  u Beogradu na smjeru Tržišna ekonomija i upravljanje državom. Na istom fakultetu odbranio  magistarsku tezu na temu  “Tržište rada BiH i mjere  za  smanjenje  nezaposlenosti”. U maju 2011. godine na banjalučkom Ekonomskom fakultetu odbranio doktorsku tezu na temu „Institucionalni kapaciteti  i  politike  zapošljavanja  na  tržištu  rada BiH“.

Tokom karijere, učestvovao u više naučno – istraživačkih projekata, kao što su izrada dokumenata „Izvozna konkurentnost RS – analiza i preporuke“, „Restruktuiranje i efikasnost institucija na tržištu rada RS“. Između ostalog, bio i angažovan kao koordinator projekta reforme penzionog sistema u RS.

Na Opštim izborima 2014. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Glasajte za
1. Srđan Amidžić

Kandidati: Banja Luka, SNSD - Savez nezavisnih socijaldemokrata - Milorad Dodik