7. Aleksandar Buzaković

Aleksandar Buzaković (dipl. inž. elektrotehnike), Predsjednik Mladih SNSD Banja Luka i aktuelni najmlađi odbornik u Skupštini Grada Banja Luka.

Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci je završio u roku sa visokim prosjekom i od prvog dana već 7 godina zaposlen u struci. Radi u softverskoj kompaniji Antekna u Banja Luci. Učestvovao i vodio mnogo domaćih i inostranih projekata. 

Kandidat je i ove godine na listi SNSD-a i nalazi se na broju 7. Ukoliko budete odlučili da glasate za listu SNSD-a i gradonačelnika Igora Radojičića , molimo da ne zaboravite da podržite i mlade kandidate.

Glasajte za
7. Aleksandar Buzaković

Kandidati: Banja Luka, SNSD - Savez nezavisnih socijaldemokrata - Milorad Dodik