Vesna Ćevriz rođena

Vesna Ćevriz rođena je 4.7.1982. godine u Sarajevu.

Gimnaziju je završila u Ljuboviji. Zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pravosudni ispit položila je u Sarajevu pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH. Radila je u notarskoj kancelariji Miroslava Gladanca u Istočnom Sarajevu.

Član je OO DNS-a Istočno Novo Sarajevo i član GO Organizacije žena DNS RS.

Zaposlena je na poziciji direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Istočno Novo Sarajevo

Kandidati: Istočno Novo Sarajevo, DNS-Demokratski narodni savez