Vanja Batak

Vanja Batak rođena je 22. 4. 1985. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Univerzitetu za poslovne studije u Banjoj Luci i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od 2009. godine obavlja računovodstvene poslove u privatnom i javnom sektoru. Od 2017. godine član je Nadzornog odbora JP „Toplane“ a. d. Istočno Novo Sarajevo.

Od 2020. godine zaposlena je u JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo. Udata je i majka dvoje djece.

Kandidati: Istočno Novo Sarajevo, DNS-Demokratski narodni savez