20. Dragan Dakić

Dragan Dakić, rođen 1984. godine u Ključu.

Suprug, otac četvoro djece.

Doktor pravnih nauka sa preko deset godina radnog staža u struci.

Postdoktorske završio na mađarskoj Akademiji nauka - Institut za pravne studije i na Pravnom fakultetu u Hamburgu.

Autor 14 naučnih radova.

Predavač na univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Aktivan na polju zaštite interesa i stvaranja boljih ekonomskih uslova za porodice sa troje i više djece.

Dragan Dakić je jedan od osnivača Fondacije Za život. Pokretač i prvi nosilac projekta "Ponosne kartice 2020 - cijena minus za 3+ZA 

  • Podršku Grada za ranije sticanje prava na penziju Ponosnih majki 
  • Fleksibilno radno vrijeme za majke 3+ 
  • Isplatu bruto plata majkama 3+ koje su na gradskom budžetu 
  • Besplatan vrtić za porodice sa troje djece za svu djecu

  • Popust na gradske komunalne usluge za porodice sa troje i više djece uljučujući i prevoz školaraca i studenata


ZA

  • Pojačanom sinergijom između realnog sektora i obrazovanja, prekvalifikacije/dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja pod pokroviteljstvom Grada ukinuti nezaposlenost Porodica 3+ i mladih bračnih parova
  • Podršku Grada mladim bračnim parovima pri kupovini prve nekretnine, opremanju doma i zaposlenja 


ZA

  • Sve gore navedeno je nadogradnja. Temelj je jaka privreda i preduzeća koje Grad stimuliše na društvenu odgovornost.


#LokalniIzbori2020

...jer jedni za druge stvarno možemo sve‼️

Glasajte za
20. Dragan Dakić