8. Jelena Orašanin

Rođena 20.09.1976.  u Banja Luci.

Dipl. ecc, menadžer u javnoj upravi.
Magistarski studij na fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer evropske integracije. Zaposlena u RUGIPP-u u Sektoru za evropske integracije.

Moje djelovanje će iću u smijeru da Banja Luka bude pravi evropski grad kulture, sporta i razvijene privrede kako bi mladi ljudi ostali u našem gradu.

Smatram i zalažem se da Bosna i Hercegovina ide putem evropskih integracija, uz puno uvažavanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske i njenih institucija.

Glasajte za
8. Jelena Orašanin