6. Mladenko Topalović

Mladenko Topalović je rođen 1973. godine.

Borac prve kategorije i pripadnik specijalne policije MUP.

Visoku stručnu spremu stekao na Univerzitetu "Unio Nikola Tesla" - Beograd.

Zaposlen u Elektrokrajini na poslovima direktora prodaje električne energije.

Odbornik u SO Ribnik dva mandata.

Oženjen, otac troje djece.

Na Lokalnim izborima 2012. godine izabran je za odbornika u Skupštini opštine Ribnik sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Svojim političkim aganžmanom učestvuje u planiranju budzeta opštine Ribnik u kojem su zastupljene sve komponente društvenog, privrednog i ekonomskog razvoja opštine sa ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za podršku građanima.


Kandidat za odbornika u Skupštini opštine Ribnik na listi SNSD-a - Saveza nezavisnih socijaldemokrata - Milorad Dodik pod rednim brojem 6.