5. Vesna Malešević

Za mene je život nešto više od toga da živiš onako kako su ga drugi zamislili.

Rođena sam na Vidovdan 1990. godine u Banjoj Luci.

Osnovnu i srednju školu završila sam odličnim uspijehom u Prnjavoru, gdje sam živjela do 2009. godine. Zatim sam upisala Ekonoski fakultet u Banjoj Luci (bila na državnom budžetu), i završila sam fakultet 2013. godine i iste godine upisala master studije na smjeru na kojem sam diplomirala sa ocjenom 10 (finansije, bankarstvo i osiguranje).

Od maja 2016. godine počela sam raditi kao pripravnik u Javnom preduzeću "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, a u Šumskom gazdinstvu "Banja Luka".

Od marta 2018. godine u pomenutoj firmi radim kao šef računovodstva (najmlađi šef finansija u JP, u jednom organizacionom dijelu, a ima ih 30).

Važno je šta si i ko si, čime se baviš i da se razlikuješ od drugih po svome radu, trudu, zalaganju, jer budućnost zavisi od onoga što radiš danas.


Svaka žena zaslužuje da bude ravnopravan član društva u kome živimo, koje nas okružuje i u kome radimo.

Žene su osjećajnije i imaju više razumijevanja za određene probleme u društvu.

I zato neka VAŠ IZBOR bude ŽENA!

Žene sa karakterom, znanjem, marljivim radom, trudom, sposobnostima, odanošću, strpljivošću, poštovanjem i mnogim drugim vrlinama koje zaslužuju Vaše povjerenje i na ovim izborima.

Glas za 5!


Jedan odbornik treba da je školovan, da ulaže u sebe, da ima karakter i svoje JA.

ZA 

  • Izmjene u Zakonu koje se odnose na uvođenje konkursnih procedura prilikom zapošljavanja u javnim upravama i državnim preduzećima
  • Zapošljavanje studenata odmah nakon završenog školovanja
  • Pružanje finansijske pomoći diplomiranim mladim ljudima prilikom nastavljanja školovanja na postdiplomskih i doktorskih studijama
  • Zapošljavanje najboljih studenata odmah nakon izlazaka iz klupa Univerziteta
  • Davanje podsticaja mladim ljudima prilikom pokretanja vlastitog biznisa

pet razloga zašto glasati za broj 5

Iako smo svakodnevno svjedoci određenih nelogičnosti koje sa sobom nosi život, ne dozvolimo da ona dugo potraju.

Vjerujte u malde i školovane ljude, oni su budućnost Srpske, a drugi su već odavno dokazali da kupovinom diploma ne kupuju znanja.

Ako dozvoliš da nepismeni tumače Zakone, nećeš imati nikakva prava.

IDEMO U ZAJEDNIČKU BORBU ZA NAPREDAK NAŠE OPŠTINE. DAJ SVOJ GLAS MLADIM I ŠKOLOVANIM LjUDIMA KOJI ĆE MOĆI OPRAVDATI VAŠE POVJERENjE U SKUPŠTINI.

GLAS ZA 5!

Glasajte za
5. Vesna Malešević