9. Ljubica Vasiljević

Ljubica Vasiljević, kandidat za odbornika u Skupštini grada Zvornik na listi SNSD-a - Saveza nezavisnih socijaldemokrata - Milorad Dodik pod rednim brojem 9.

Profesor doktor Ljubica Vasiljević, doktor hemijskih nauka, u zvanju redovnog profesora, na Tehnološkom fakultetu Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dobitnik je nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“, koju dodeljuju Univerzitet u Novom Sadu, „Media invent“  i Privredna komora RS.

Profesorka Vasiljević ima blistavu karijeru, koja je naučnik, veliki istraživač, ali i profesor koji, i te kako,zna valjano da prenese znanja na studente, čime  nas sve zadužuje i, zato, nosi s razlogom priznanje po imenu najvećeg srpskog zadužbinaraa

Profesorka Vasiljević je nastavnik na predmetima organska hemija i biohemija na studijskim programima hemijsko inženjerstvo i tehnologija, biologija i poljoprivreda na pomenutom Univerzitetu.

Osnovne studije je završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 1997. godine, a postdiplomske u Banjaluci na Tehnološkom fakultetu 2004. godine. Doktorat je odbranila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci 2009. godine.

Od 1998. do 2010. godine radila u fabrici glinice „Birač“ AD u Zvorniku, na mestu rukovodioca Centralne laboratorije.

Od 2001. godine, je angažovana na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, kao asistent, viši asistent, u dopunskom radnom odnosu. Potom je od 2010. godine do danas zaposlena u punom radnom odnosu na istom fakultetu, gde je stekla zvanje docenta, vanrednog i redovnog  profesora. 

Bavi se istraživanjima iz oblasti hemije, tehnologije, hemijskog inženjerstva i tehnologije, karakterizacije biološki aktivnih jedinjenja, zaštite životne sredine ...

Autor je preko 100 naučnih radova iz pomenutih oblasti, više udžbenika i monografija. Učestvovala je kao član i koordinator u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Član je Strukovnog veća Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2012. godine do danas, rukovodilac katedre za biologiju od njenog osnivanja, kao i član više naučnih odbora naučnih časopisa, kongresa i drugih skupova. Recenzent je više naučnih publikacija i časopisa.

U Tehnološki fakultet se neprekidno investira kako bi i on nastavio da proizvodi kvalitetan kadar za one grane koje Zvornik čine jednom ozbiljnom poslovnom sredinom.

Okupimo se za još bolji Zvornik.


Glasajte za
9. Ljubica Vasiljević