• Portal izboriBiH.info omogućava brz i jednostavan pregled podattaka o kamdidatima ma lokalnim izborima 2020 u BiH.
    Kandidati, predstavite se glasačima na drugačiji način. Vaši podaci će biti dostupni na portalu izboribih.info, na društvenim mrežama, a dobićete i vlastitu internet stranicu za vašu promociju.