Unesite podatke za kandidata

Predstavite se glasačima na moderan način


Podaci uneseni ćirilicom, biće vidljivi na portalu i mobilnim aplikacijama i na ćirilici i latinici. Vrši se automatska konverzija iz ćirilice u latinicu, ali ne i obratno.


Napomena: veći broj fotografija pošaljite putem e-pošte na: info@izborbih.info

Šta dobijam objavom?
  • - Predstavljanje glasačima putem veb portala
  • - Posebnu internet stranicu - elektronski letak koji se može dalje dijeliti
  • - Predstavljanje glasačima putem društvenih mreža
  • - Povećanu vidljivost
  • - Veći broj glasača

Partije imaju mogućnost da brzo i povoljno dobiju kvalitetnu mobilnu aplikaciju.

Partije na jednom mjestu imaju podatke o svim kandidatima.

Za sve informacije info@izboribih.info ili na 066 516 174