Бања Лука

Град Бања Лука или Град Бањалука по броју становника је највећа јединица локалне самоуправе у Републици Српској и друга у Босни и Херцеговини.

Мјесне заједнице које су формиране на простору насељеног мјеста Бања Лука::Ада, Борик 1,Борик 2, Булевар, Врбања, Кочићев вијенац, Лазарево 1, Лазарево 2, Лауш 1, Лауш 2, Нова варош, Обилићево 1, Обилићево 2, Паприковац, Петрићевац, Побрђе, Росуље, Српске топлице, Старчевица,Центар 1, Центар 2, Чесма.

Кандидати из града Бања Лука