Весна Ћевриз рођена

Весна Ћевриз рођена је 4.7.1982. године у Сарајеву.

Гимназију је завршила у Љубовији. Звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Правосудни испит положила је у Сарајеву пред Комисијом за полагање правосудног испита Министарства правде БиХ. Радила је у нотарској канцеларији Мирослава Гладанца у Источном Сарајеву.

Члан је ОО ДНС-a Источно Ново Сарајево и члан ГО Организације жена ДНС РС.

Запослена је на позицији директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Источно Ново Сарајево

Кандидати: Источно Ново Сарајево, ДНС-Дeмoкрaтски нaрoдни сaвeз