Вања Батак

Вања Батак рођена је 22. 4. 1985. године у Сарајеву. Дипломирала је на Универзитету за пословне студије у Бањој Луци и стекла звање дипломираног економисте.

Од 2009. године обавља рачуноводствене послове у приватном и јавном сектору. Од 2017. године члан је Надзорног одбора ЈП „Топлане“ а. д. Источно Ново Сарајево.

Од 2020. године запослена је у ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево. Удата је и мајка двоје дјеце.

Кандидати: Источно Ново Сарајево, ДНС-Дeмoкрaтски нaрoдни сaвeз