9. Љубица Васиљевић

Љубица Васиљевић, кандидат за одборника у Скупштини града Зворник на листи СНСД-а - Савеза независних социјалдемократа - Милорад Додик под редним бројем 9.

Професор доктор Љубица Васиљевић, доктор хемијских наука, у звању редовног професора, на Технолошком факултету Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву, добитник је награде „Капетан Миша Анастасијевић“, коју додељују Универзитет у Новом Саду, „Медиа инвент“  и Привредна комора РС.

Професорка Васиљевић има блиставу каријеру, која је научник, велики истраживач, али и професор који, и те како,зна ваљано да пренесе знања на студенте, чиме  нас све задужује и, зато, носи с разлогом признање по имену највећег српског задужбинараа

Професорка Васиљевић је наставник на предметима органска хемија и биохемија на студијским програмима хемијско инжењерство и технологија, биологија и пољопривреда на поменутом Универзитету.

Основне студије је завршила на Природно-математичком факултету у Новом Саду 1997. године, а постдипломске у Бањалуци на Технолошком факултету 2004. године. Докторат је одбранила на Природно-математичком факултету у Бањалуци 2009. године.

Од 1998. до 2010. године радила у фабрици глинице „Бирач“ АД у Зворнику, на месту руководиоца Централне лабораторије.

Од 2001. године, је ангажована на Технолошком факултету у Зворнику, као асистент, виши асистент, у допунском радном односу. Потом је од 2010. године до данас запослена у пуном радном односу на истом факултету, где је стекла звање доцента, ванредног и редовног  професора. 

Бави се истраживањима из области хемије, технологије, хемијског инжењерства и технологије, карактеризације биолошки активних једињења, заштите животне средине ...

Аутор је преко 100 научних радова из поменутих области, више уџбеника и монографија. Учествовала је као члан и координатор у више националних и међународних пројеката. Члан је Струковног већа Универзитета у Источном Сарајеву од 2012. године до данас, руководилац катедре за биологију од њеног оснивања, као и члан више научних одбора научних часописа, конгреса и других скупова. Рецензент је више научних публикација и часописа.

У Технолошки факултет се непрекидно инвестира како би и он наставио да производи квалитетан кадар за оне гране које Зворник чине једном озбиљном пословном средином.

Окупимо се за још бољи Зворник.


Гласајте за
9. Љубица Васиљевић