Сoциjaлистичкa пaртиja

Кандидати из странке Сoциjaлистичкa пaртиja